Modena Romerfalstagsten - Skifergrå engoberet

Et smukt og klassisk valg.

Info

Glansgrad: 2
Den skifergrå engoberede Modena romerfalstagsten har en silkemat overflade, som opnås ved at påsprøjte den ubrændte tagsten en flydende lerbelægning, som med sit indhold af glas, sikrer en fast keramisk forbindelse mellem farve og tagstenens overflade. Tagstenenes lækre grå toner, leder tankerne hen på tidligere tiders grådæmpede tage.
Et smukt valg.