Optimax ULTRA - Skifer engoberet

Et smukt og klassisk valg.

Glansgrad: 2
Den skifergrå engoberede Optimax ULTRA tagsten har en silkemat overflade, som opnås ved at påsprøjte den ubrændte tagsten en flydende lerbelægning, som med sit indhold af glas, sikrer en fast keramisk forbindelse mellem farve og tagstenens overflade.