Optimax Vingefalstagsten - Skifergrå engoberet

Et smukt og klassisk valg.

Skifergrå matengobe

Glansgrad: 2
Den skifergrå engoberede Optimax tagsten har en silkemat overflade, som opnås ved at påsprøjte den ubrændte tagsten en flydende lerbelægning, som med sit indhold af glas, sikrer en fast keramisk forbindelse mellem farve og tagstenens overflade.